Thông tin chi tiết khóa học

Tiếng Anh cấp tốc

Giáo viênDoãn Hương
Số bài Bài    Giá: 4.000.000 vnđ VNĐ
Ngày hết hạn:31-08-2017
Thời gian học:Học bất kì khi nào tới hết ngày hết hạn
Xem thêm thông tin Doãn Hương

Danh sách các bài học trong khóa học

Hỗ trợ hướng dẫn

Tel:

Phone: 0976.531.828

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm)
Email: maihong2802@gmail.com
học tiếng Anh giao tiếp; tiếng Anh cho người đi làm; tiếng Anh cho người mất gốc