Thông tin chi tiết khóa học

Ngữ Pháp

Số bài Bài    Giá: 1.500.000 vnđ VNĐ
Ngày hết hạn:31-08-2017
Thời gian học:Học bất kì khi nào tới hết ngày hết hạn
Khóa học đặc biệt cho người MẤT GỐC, tạo nền tảng Tiếng Anh chuẩn cho các kì thi quốc tế cũng như trong giao tiếp tạo tác phong chuyên nghiệp cho học viên.

Danh sách các bài học trong khóa học

Hỗ trợ hướng dẫn

Tel:

Phone: 0976.531.828

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm)
Email: maihong2802@gmail.com
học tiếng Anh giao tiếp; tiếng Anh cho người đi làm; tiếng Anh cho người mất gốc